Spustenie obrazovky v Pizza Pazza Polus
Dňa 2.7.2009 sme v rozšírili svoju sieť obrazoviek o ďalšiu prevádzku.
Spolupráca so spoločnosťou Business Corporate s.r.o., prevádzkovateľom vzdelávacieho portálu www.eportal.sk
Na jej základe ponúkame zákazníkom portálu www.eportal.sk zvýhodnené podmienky reklám na našich obrazovkách. Pre bližšie informácie si pozrite sekciu "Služby".
Spustenie obrazovky v Pizza Pazza Avion
Dňa 28.4.2008 sme v tejto pizzérii spustili prevádzku prvej obrazovky.