VideoPlocha, s.r.o.
Domové role 68
821 05 Bratislava

IČO: 44929129
DIČ: 2022874788
IČ DPH: SK2022874788
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo 60079/B
Banka: 2629763565/1100 Tatra banka, a.s.

E-mail: Info@VideoPlocha.sk

Tel.: +421 (0) 903 026754